Oferta

Księga przychodów i rozchodów:

– Ewidencja operacji gospodarczych, środków trwałych i wyposażenia
– Rejestry VAT
– Deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Pełna obsługa księgowa:
– Księga główna oraz księgi pomocnicze
– Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
– Opracowywanie polityki rachunkowości oraz planów kont
– Prowadzenie rejestrów podatku VAT
– Sporządzanie sprawozdań finansowych
– Deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Obsługa płacowa i ZUS:
– Listy płac i ewidencja wynagrodzeń
– Deklaracje ZUS z przekazem w formie elektronicznej
– Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

Ryczałt ewidencjonowany:
– Ewidencja przychodów, środków trwałych, podatku VAT i wyposażenia
– Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
– Rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego

Inne:
– Dokumentacja cen transferowych
– Pomoc przy tworzeniu firmy